Láska ke knihám


Jsme národ, který je znám svým pozitivním přístupem ke knihám. V knihovnách se půjčují knihy všech žánrů, a to nejen tištěné, ale i elektronické. Přesto je třeba vztah ke knihám neustále pěstovat a předávat ji dalším generacím. I přes velkou návštěvnost knihoven a tomu, že knihkupectví nezejí prázdnotou, stále je tu fakt, že asi 18 % z nás nepřečte za rok ani jednu knihu a ke čtení motivuje děti jen polovina rodičů.

láska ke knihám

 
Pozor na vypěstování nechuti ke knihám


Dnešní děti tíhnou více než ke knihám k počítačům a mobilům a my s tím nic neuděláme. Ale čtení knih je také baví. Již v předškolním věku si rády prohlíží obrázková leporela a rodiče by měly využít tento věku k tomu, aby jejich zájem nezačaly vytlačovat tablety a počítačové hry. Pouze 7 % dětí nečte vůbec, pro ostatní je čteníprestiž, hlavně na I. stupni. Aby je zájem o knihy v pubertě nepřešel, je na druhé straně třeba nevyvíjet na děti přílišný tlak, ale volit správně knihy s rychlým spádem a napětím, které je opravdu zaujmou. Pak se už samy budou těšit, až otevřou stránky dalších zajímavých knih. Nenásilně tak přivedeme i teenegary k názoru, že čtení je každodenní obohacující a atraktivní činnost.

 
mladí v knihovně

Jakým způsobem vzbudit u dětí zájem o čtení:


1.      ilustracemi v knihách

2.      předčítáním

3.      diskuzí o obsahu, myšlenkách a postavách v knize

4.      návštěvou knihovny

5.      čtením na tabletu nebo čtečce

čtení dítěti

 
Číst je radost


I u čtení platí, že pro vypěstování lásky ke knihám nejvíce pomůže vlastní příklad. Když je domov plný knih a hovoří se o nich, zcela pravděpodobně se čtení stane přirozenou  činností, bez které se budoucnost neobejde. Matky a babičky jsou většinou těmi, které častěji vedou děti ke čtení, protože ženy bývají náruživějšími čtenáři než muži. Ale i když vlastní rodiče čtou jen málo, pozitivní vztah k psanému slovu by měli kvůli rozšíření slovní zásoby a rozvíjení vyjadřovacích schopností u svých dětí formovat.

 

Láska ke knihám
3 (60%)1